آرشیو مطالب مرتبط با چهره ای آشنا


1 هفته پیش

ترجمه 6 نمایشنامه اندرو بیس / امید آل‌آقا و برگردان کتابی ملهم از عذرخواهی پاپ

ترجمه 6 نمایشنامه اندرو بیس / امید آل‌آقا و برگردان کتابی ملهم از عذرخواهی پاپ

امید آل‌آقا نمایشنامه "آیا فکر می‌کنی سگ‌ها فکر می‌کنند؟" نوشته روی سی‌بوت را ترجمه کرده که در مرحله چاپ است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو