کاسه ای با روکشی از سنگهای یاقوت + عکس

منبع: همگردی

3

1399/9/1

08:30


کاسه بسیار زیبای طلایی با روکشی از سنگهای یاقوت مربوط به دوره قاجار که اکنون در موزه جواهرات ملی ایران نگهداری میشود.

کاسه ای با روکشی از سنگهای یاقوت + عکس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو