نشریه هیل بامداد دوشنبه نوشت: اگرچه قانونگذاران دو حزب دموکرا و جمهوریخواه آمریکا، چین را به عنوان بزرگترین تهدید امنیت ملی برای ایالات متحده می شناسند، اما اعضای حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و مجلس سنا سیاست‌های بایدن را به عدم ایستادگی مقابل پکن متهم می‌کنند.

جمهوریخواهان در تلاشند تا با نشان دادن ضعف بایدن در برابر چین، زمینه های حمله به وی در انتخابات میان دوره ای را فراهم کنند و موقعیت نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را بالا ببرند.

در طرح جمهوریخواهان، سختگیر بودن در برابر چین به عنوان یک راهبرد پیروز انتخابات در نظر گرفته می‌شود و این کشور به عنوان یک خطر بالقوه برای ملت آمریکا در چندین جبهه معرفی می شود.

"داگ هی"دستیار سابق جمهوریخواهان و مدیر ارتباطات سابق کمیته ملی جمهوریخواهان گفت: چین مکانی بسیار امن برای اتهام زنی توسط جمهوری خواهان است زیرا شما به دلیل ضد چین بودن مجازات نخواهید شد.

در حالی که کمتر از یک ماه از آغاز ریاست جمهوری بایدن در کاخ سفید می گذرد، در همین مدت کوتاه بارها جمهوریخواهان نسبت به سیاست خارجی وی  مقابل چین اظهار نگرانی کرده‌اند.