فیلمی از لحظه وقوع زلزله در شهر مریوان

منبع: برترین ها

9

1400/1/17

21:35


زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، مرز عراق و ایران در استان كردستان، حوالی مریوان را لرزاند.

برترین‌ها: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، مرز عراق و ایران در استان كردستان، حوالی مریوان را لرزاند.

فیلمی از لحظه وقوع زلزله در شهر مریوان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو