نجات سرنشینان یک لنج باری در خلیج‌فارس

منبع: برترین ها

12

1400/1/27

16:40


ظهر امروز یک لنج باری در دهانه اروند رود - خلیج فارس دچار حادثه شد که با کمک دیگر لنج‌داران، بار او که حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود تخلیه و سرنشینان نجات داده شدند.

عصرجنوب: ظهر امروز یک لنج باری در دهانه اروند رود - خلیج فارس دچار حادثه شد که با کمک دیگر لنج‌داران، بار او که حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود تخلیه و سرنشینان نجات داده شدند.
 
 

نجات سرنشینان یک لنج باری در خلیج فارس

 
 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو