طرز ساخت جاتخم مرغی های بسیار فانتزی و شیک

منبع: پرشین وی

32

1400/6/30

14:27


اگر دوست دارید در اوقات بیکاری در منزل یه کار هنری انجام بدید ما در این مجموعه آموزش بافت جا تخم مرغی با قلاب را داه ایم . با ما همراه باشید .

طرز ساخت جاتخم مرغی های بسیار فانتزی و شیک

ما در این مجموعه آموزش بافت جا تخم مرغی با قلاب را داده ایم .
این طرح بسیار زیبا است . بافت جا تخم مرغی باتی تزینی است .
با ما در پرشین وی همراه باشید .

وسایل مورد نیاز بافت جا تخم مرغی:

قلاب ۲ میلی متر و نخ در رنگ های متفاوت مناسب با سایز قلابمی توانید از مهره و مروارید و،
دکمه و….هم برای تزیین استفاده کنید.

بافت جا تخم مرغی

بافت جا تخم مرغی

روش بافت جا تخم مرغی

دور ۱) ۳ زنجیره زده، با بافت نامرئی به زنجیره اول اتصال ایجاد می کنیم تا یک حلقه ایجاد
بشه.

دور ۲) ۱ زنجیره زده، ۹ پایه کوتاه در داخل حلقه ایجاد شده می بافیم و با بافت نامرئی،
به ابتدا متصل می کنیم.

دور ۳) ۱ زنجیره زده، در همین گره یک پایه کوتاه می بافیم، ۲ پایه کوتاه در هر یک از،
گره های بعدی تا آخر، اتصال با بافت نامرئی به زنجیره اول.

دور ۴) ۱ زنجیره زده، در گره بعد ۲ پایه کوتاه، دستورالعمل( در گره بعد ۱ پایه کوتاه ،
درگره بعد ۲ پایه کوتاه) را تا آخر ادامه داده، در نهایت با بافت نامرئی به ابتدا متصل می
کنیم.

دور ۵) ۱ زنجیره زده، در گره بعد ۱ پایه کوتاه می بافیم، در گره بعد ۲ پایه کوتاه، دستورالعمل:
(در هر یک از ۲ گره بعد ۱ پایه کوتاه، در گره بعد ۲ پایه کوتاه) را تا انتها ادامهمی دهیم.
(گره آخر را رها کرده) با بافت نامرئی به ابتدا متصل می کنیم تا در نهایت ۳۵ گره داشته
باشیم.

دور ۶) ۱ بافت نامرئی در گره بعد و هر یک از گره های بعدی تا آخر می بافیم،
و در انتها به ابتدا متصل می کنیم و کار را خاتمه می دهیم.

بافت جا تخم مرغی

بافت جا تخم مرغی

قسمت چین دور جاتخم مرغی:

دور ۱)رنگ دیگر را به هر قسمت که مایل هستیم با بافت نامرئی متصل می کنیم، ۳ زنجیره زده ،
در هر یک از ۲ گره بعدی ۱ پایه بلند می بافیم، ۷ زنجیره زده، در همین گره ۱ پایهبلند دیگر می
بافیم، در هر یک از ۵ گره بعدی ۱ پایه بلند می بافیم، ۷ زنجیره زده، ۱پایه بلند در همین ،
می بافیم … .و به همین ترتیب تا آخر عمل می کنیم در نهایت با بافت نامرئی به سومین زنجیره،
از ۳زنجیره ابتدایی متصل می کنیم.،

دور ۲) ۱ زنجیره زده، ۱۵ پایه بلند بر روی فضای ۷ زنجیره ای می زنیم، ۳ گره بعدی را،
رها کرده، ۱ پایه کوتاه بر روی گره بعدی می زنیم، ۱۵ پایه بلند بر روی فضای ۷ زنجیره ای،
بعدی می زنیم … .و به همین ترتیب تا آخر عمل می کنیم و در انتها با بافت نامرئی به،
زنجیره اول متصل می کنیم و کار را خاتمه می دهیم.

دور ۳) رنگ متفاوت را متصل کرده و در هر یک از گره های ردیف قبل ( بجز پایه بلنداول و آخر هر ،
گلبرگ و پایه کوتاه بین گلبرگ ها) ۱ پایه کوتاه می بافیم.(در صورت تمایل می تونید ۲ ردیف ببافید)،
و کار را خاتمه می دهیم.در صورت تمایل می توانید با گل،مروارید، دکمه، مهره و … تزیینش کنید.

در گذشته بافتنی به شکل امروزی مرسوم نبود و این هنر زیبا از قلاب بافی قدیمی تر و از بافت،
تار و پود پارچه ای جدیدتر است. بدلیل اینکه بافت ها در گذر زمان به آسانی ازبین می روند تعیین،
قدمت این هنر امری دشوار است. چوب ها و میله های نوک تیزی که طی حفاری های مختلف،
کشف شده، ممکن است میل بافتنی باشند، اما این احتمال هم وجود دارد که برای منظوری ،
کاملاً متفاوت نیز به کار گرفته شده است.

نکته بسیار جالب این است که این هنر که امروزه یک هنر کاملا زنانه است، در گذشته هنری،
کاملا مردانه بوده و حتی در نخستین انجمن بافندگان که در سال ۱۵۲۷ تأسیس شده است،
ورود بانوان ممنوع بوده است.

آفتاب  –  میهن فال

مطالب مشابه