طرح‌های تقسیم مجدد استان‌های کشور و نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها در جلسه علنی امروز به صورت عادی اعلام وصول شد.

در نشست علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی ۴ طرح و یک سوال اعلام وصول شد.

طرح‌های اصلاحی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در این جلسه اعلام وصول شد.

 طرح تقسیم مجدد استان‌های کشور و طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها از دیگر طرح هایی بود که به صورت عادی اعلام وصول شد.

در این جلسه همچنین سوال ملی «سید سلمان ذاکر» نماینده مردم ارومیه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دلیل عدم حل مشکل اشتغال جوانان و افراد تحصیل‌کرده اعلام وصول شد.