به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۰ (یک هزار و هفتصد و نود) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۰ ۲.۹۰ ۰.۱۶ 15:00
۱,۷۸۷ -۷.۲۰ -۰.۴۱ روز قبل
۱,۷۹۴ -۴.۷۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۱,۲۹۹,۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و هشتصد) تومان به ۱,۲۹۹,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۹,۵۰۰ -۳۰۰ -۰.۰۳ 17:17
۱,۲۹۹,۸۰۰ ۱۴,۳۰۰ ۱.۱ روز قبل
۱,۲۸۵,۵۰۰ ۳,۷۰۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۶۳۳,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و سی و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۹۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۹۹ ۳۱ ۰.۱۱ 11:16
۲۷,۱۶۸ ۱۱۵ ۰.۴۲ روز قبل
۲۷,۰۵۳ -۶۴ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

همچنین دلار در صرافی ملی با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۳۰۰ (بیست و هفت هزار و سیصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۴,۰۶۷ (سی و چهار هزار و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۰۶۷ ۱۱۸ ۰.۳۴ 17:20
۳۳,۹۴۹ ۹۷ ۰.۲۸ روز قبل
۳۳,۸۵۲ ۳۰۳ ۰.۸۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰ تومان افزایش، ۴۰,۱۲۲ (چهل هزار و یکصد و بیست و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۱۲۲ ۲۶۰ ۰.۶۴ 17:20
۳۹,۸۶۲ ۱۹۶ ۰.۴۹ روز قبل
۳۹,۶۶۶ ۱۳۳ ۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان کاهش، ۸,۲۶۰ (هشت هزار و دویست و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۴۱۰ (دو هزار و چهارصد و ده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۲۳,۲۸۴ (بیست و سه هزار و دویست و هشتاد و چهار ) تومان به ۲۳,۳۵۵ (بیست و سه هزار و سیصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,220,000 (سیزده میلیون و دویست و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۲ 17:13
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۰۵ روز قبل
۱۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۸۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 17:19
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ روز قبل
۶,۷۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.