آرشیو مطالب مرتبط با قیمت سکه امامی


1 ساعت پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| سکه امامی گران شد

بازار سکه امروز شاهد افزایش قیمت سکه بهار آزادی است که با رشد ۱.۰۵ درصدی به ۹,۵۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

2 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| قیمت ها ترمز بریدند

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| قیمت ها ترمز بریدند

قیمت ها امروز در بازار تهران روند افزایشی را در پیش گرفتند و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۲,۵۶۰ (بیست و دو هزار و پانصد و شصت )... ادامه خبر

7 ساعت پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| قیمت ها دوباره بالا رفت

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| قیمت ها دوباره بالا رفت

بازار سکه امروز شاهد افزایش قیمت سکه بهار آزادی است که به با رشد ۲.۰۸ درصدی به ۹,۶۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

7 ساعت پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۸| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت ها امروز در بازار تهران روند افزایشی را در پیش گرفتند و سکه بهار آزادی هم گران شد و به ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هشتاد ه... ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| افت قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| افت قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی امروز پایین آمد و با کاهش ۰.۵۴ درصدی به ۹,۱۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| سکه امامی گران شد؛ یورو ارزان

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| سکه امامی گران شد؛ یورو ارزان

بازار تهران امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار هم در این بازار گران شد و به ۲۲,۲۴۰ (بیست و دو هزار و دویست و چهل ) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| سکه امامی گران شد

قیمت سکه بهار آزادی امروز پایین آمد و با کاهش ۰.۵۴ درصدی به ۹,۱۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

1 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| شیب تند کاهش قیمت دلار و سکه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۷| شیب تند کاهش قیمت دلار و سکه

بازار تهران امروز شاهد کاهش عمده قیمت هاست و دلار هم افت نسبی قیمت را تجربه کرد و به ۲۱,۶۵۰ (بیست و یک هزار و ششصد و پنجاه ) تومان... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| شیب تند کاهش قیمت

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| شیب تند کاهش قیمت

قیمت سکه امامی امروز در بازار با کاهش ۹۵ هزار تومانی به ۱۰,۲۰۳,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و سه هزار) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| سکه امامی ارزان شد؛ یورو گران

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| سکه امامی ارزان شد؛ یورو گران

بازار تهران امروز شاهد نوسان عمده قیمت هاست و دلار هم در این بازار ارزان شد و به ۲۱,۵۸۰ (بیست و یک هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رس... ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امامی امروز در بازار با افزایش ۱۰ هزار تومانی به ۱۰,۳۰۸,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و هشت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

2 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| دلار سقوط کرد؛ ترمز سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۶| دلار سقوط کرد؛ ترمز سکه برید

بازار تهران امروز شاهد نوسان قیمت هاست و دلار هم در بازار ارزان شد و به ۲۲,۰۰۰ (بیست و دو هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| نیم سکه گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| نیم سکه گران شد

قیمت سکه امامی امروز بالا رفت و با رشد ۲۶ هزار ۸۰۰ تومانی به ۱۰,۲۹۸,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و نود و هشت هزار) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| شیب تند افزایش قیمت ها

بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار هم گران شد و به ۲۲,۰۸۰ (بیست و دو هزار و هشتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| سکه امامی گران شد

قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار بالا رفت و ۹,۵۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و پانصد هزار) تومان خرید و فروش شد. ادامه خبر

3 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| ترمز قیمت دلار و سکه برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۵| ترمز قیمت دلار و سکه برید

بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار هم گران شد و به ۲۱,۹۲۰ (بیست و یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| بازار افزایشی شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| بازار افزایشی شد

بازار امروز شاهد بالا رفتن قیمت سکه بهار آزادی است که با رشد ۵.۳۱ درصدی به ۹,۴۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| ترمز قیمت ها برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| ترمز قیمت ها برید

بازار تهران امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۱,۲۵۰ (بیست و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

4 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه به ثبات رسید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۴| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه به ثبات رسید

بازار تهران امروز شاهد ثبات عمده قیمت هاست و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۰,۷۷۰ (بیست هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| تداوم افزایش قیمت ها

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| تداوم افزایش قیمت ها

بازار سکه امروز شاهد افزایش قیمت سکه بهار آزادی است که با رشد ۳.۹۵ درصدی به ۸,۸۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسی... ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه ترمز برید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| سقوط دلار در صرافی ها؛ سکه ترمز برید

عمده قیمت ها در بازار امروز تهران بالا رفتند و دلار در بازار هم گران شد و به ۲۰,۷۵۰ (بیست هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| سکه امامی گران شد

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| سکه امامی گران شد

بازار سکه امروز شاهد افزایش قیمت سکه بهار آزادی است که با رشد ۳.۴ درصدی به ۸,۸۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید. ادامه خبر

6 روز پیش

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۲| شیب تند افزایش قیمت ها

قیمت ها در بازار امروز تهران بالا رفتند و دلار هم گران شد و به ۲۰,۷۱۰ (بیست هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید. ادامه خبر

1 هفته پیش

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۱| کاهش قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۴/۱۱| کاهش قیمت سکه بهار آزادی

بازار سکه امروز شاهد افت قیمت سکه بهار آزادی است که با کاهش ۱.۷۶ درصدی به ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان ادامه خبر

تصویری


ویدئو