به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۵ ۶.۹۰ ۰.۳۸ 15:00
۱,۷۹۸ ۱۲ ۰.۶۳ روز قبل
۱,۷۸۷ -۷.۲۰ -۰.۴۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۱,۲۹۹,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد ) تومان به ۱,۳۰۱,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و یک هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۰۱,۹۰۰ ۲,۴۰۰ ۰.۱۸ 17:13
۱,۲۹۹,۵۰۰ -۳۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۱,۲۹۹,۸۰۰ ۱۴,۳۰۰ ۱.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۱۹۹ (بیست و هفت هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۹۹ ۰ ۰ 17:12
۲۷,۱۹۹ ۳۱ ۰.۱۱ روز قبل
۲۷,۱۶۸ ۱۱۵ ۰.۴۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

همچنین دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۴۰۱ (بیست و هفت هزار و چهارصد و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۵۸ درصدی، از ۳۴,۰۶۷ (سی و چهار هزار و شصت و هفت ) تومان به ۳۴,۲۶۷ (سی و چهار هزار و دویست و شصت و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۲۶۷ ۲۰۰ ۰.۵۸ 17:20
۳۴,۰۶۷ ۱۱۸ ۰.۳۴ روز قبل
۳۳,۹۴۹ ۹۷ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۹۳ تومان افزایش، ۴۰,۶۱۵ (چهل هزار و ششصد و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۶۱۵ ۴۹۳ ۱.۲۱ 17:20
۴۰,۱۲۲ ۲۶۰ ۰.۶۴ روز قبل
۳۹,۸۶۲ ۱۹۶ ۰.۴۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۲۴۰ (هشت هزار و دویست و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۶۹۰ (دو هزار و ششصد و نود ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۳۵ تومان افزایش، ۲۳,۵۹۰ (بیست و سه هزار و پانصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,240,000 (سیزده میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.15 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۵ 17:11
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۱۲ روز قبل
۱۳,۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۲ 11:24
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۳۰,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.