علاقه پوتین به اوکراین را ببینید!

منبع: برترین ها

114

1400/11/28

20:19


روزنامه ابتکار در پی بالا گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین با انتشار کاریکاتوری از محمد طحانی به این موضوع پرداخت.

روزنامه ابتکار در پی بالا گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین با انتشار کاریکاتوری از محمد طحانی به این موضوع پرداخت.

علاقه پوتین به اوکراین را ببینید!

مطالب مشابه