دختر وحشت‌زده، از خودروی راننده آشنا بیرون پرید

منبع: ساعد نیوز

13

1401/8/16

10:15


ساعدنیوز: دختر جوان به بازپرس گفت: هوا تاریک شده بود که از خانه دوستم بیرون آمدم و کنار خیابان منتظر ماشین بودم که یک خودروی پژو توقف کرد و من به گمان اینکه مسافرکش است، سوار شدم. وقتی در بین راه، اما راننده تغییر مسیر داد و وقتی اعتراض کردم توجهی نکرد. او نقشه آدم‌ربایی در سر داشت و می‌خواست مرا مورد آزار و اذیت قرار بدهد.

دختر وحشت‌زده، از خودروی راننده آشنا بیرون پرید

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از فرارو، وقتی راننده آشنا مسیر را اشتباهی رفت، دختری که سوار ماشین وی بود تصور کرد که او نقشه آدم ربایی در سر دارد و به همین دلیل خودش را به بیرون از ماشین پرتاب کرد و این اتفاق، راننده را به دردسر بزرگی انداخت.

چند روز قبل دختری ۲۱ ساله به همراه خانواده اش راهی دادسرای جنایی تهران شدند تا از راننده یک خودرو به اتهام آدم ربایی شکایت کند. دختر جوان به بازپرس شعبه هفتم گفت: هوا تاریک شده بود که از خانه دوستم بیرون آمدم و کنار خیابان منتظر ماشین بودم که یک خودروی پژو توقف کرد و من به گمان اینکه مسافرکش است، سوار شدم.

وی ادامه داد: در بین راه، اما راننده تغییر مسیر داد و وقتی اعتراض کردم توجهی نکرد. او نقشه آدم ربایی در سر داشت و می خواست مرا مورد آزار و اذیت قرار بدهد. وقتی متوجه نقشه شیطانی او شدم، در ماشین را که در حال حرکت بود باز کردم و به بیرون پریدم که به شدت مصدوم شدم. این در حالی بود که راننده فرار کرده بود. پس از این اتفاق، با خانواده ام تماس گرفتم که آن ها فورا خودشان را رساندند و مرا به بیمارستان انتقال دادند که ۲ روز بستری و تحت درمان بودم.

با شکایت دختر جوان تحقیقات در این پرونده آغاز شد و با توجه به سرنخ های موجود، راننده جوان بازداشت شد. او، اما منکر آدم ربایی شد و گفت: من از قبل شاکی را می شناختم. وی دختر مورد علاقه دوستم شایان بود و آن شب با دیدن وی که کنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده بود، تصمیم گرفتم او را به مقصدش برسانم. اما چون مسیر را به درستی بلد نبودم و برنامه های مسیریاب گوشی موبایلم هم کار نمی کرد، راه را اشتباهی رفتم.

او گفت: در واقع مسیر را گم کردم که در آن شرایط دختر جوان تصور کرد قصد ربودن او و آزار و اذیتش را دارم. برای همین ناگهان در ماشین را باز کرد و بیرون پرید. من هم ترسیدم توقف کنم. چون فکر کردم بلایی سر دختر جوان آمده و اگر او را به بیمارستان برسانم پایم گیر می شود. حتی یک لحظه گمان کردم که او شاید جان باخته باشد؛ چون سرعت ماشین بالا بود که او ناگهان خودش را به بیرون پرتاب کرد. برای همین فرار کردم و در همه این مدت وحشت داشتم که مبادا او جانش را از دست داده باشد.

با توجه به اظهارات پسر جوان، شاکی به دادسرا احضار شد و تأیید کرد که همه حقیقت را نگفته و جوان راننده را می شناخته است. او توضیح داد: راننده از دوستان پسر موردعلاقه ام بود، اما آن شب که مسیر را اشتباهی رفت، تصور کردم که قصد ربودن و آزار و اذیت مرا دارد و به همین دلیل خودم را به بیرون از ماشین انداختم. با مشخص شدن حقایق، پسری که بازداشت شده بود به دستور بازپرس جنایی تهران آزاد شد.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو