ماجرای سرهنگ ایرانی اسیر طالبان چیست آیا سرهنگ مرزبان ایرانی اسیر شده؟

منبع: شبونه

1

1402/3/4

19:21


سرهنگ ایرانی اسیر طالبان واقعیت دارد؟ تصویری در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود با این توضیح “یک سرهنگ مرزبان ایران توسط طالبان اسیر شده است!” در حالی که این تصویر واقعیت ندارد این عکس مربوط به سرهنگ مرزبان افغانستان بوده که توسط طالبان دستگیر شده بوده و ربطی به ایران ندارد. در چند …

سرهنگ ایرانی اسیر طالبان واقعیت دارد؟

تصویری در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود با این توضیح “یک سرهنگ مرزبان ایران توسط طالبان اسیر شده است!” در حالی که این تصویر واقعیت ندارد این عکس مربوط به سرهنگ مرزبان افغانستان بوده که توسط طالبان دستگیر شده بوده و ربطی به ایران ندارد.

سرهنگ ایرانی اسیر طالبان واقعیت دارد؟ آیا سرهنگ مرزبان ایرانی اسیر شده؟

در چند روز اخیر گستاخی های طالبان درباره حقابه هیرمند باعث شده که بسیاری از مردم ایران از اقدامات انها عصبانی شوند و برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نیز برای برافروخته شدن آتش این تنفر اقدام به انتشار شایعات مختلف میکنند که تصویر ذکر شده نیز یکی از آنها است.

البته طالبان بارها با نیروهای مرزبانی ایرانی درگیر شده اند و با خویشتن داری مرزبانان ایران همراه بوده است.

طالبان هنوز نحوه روابط دیپلماتیک را نمیدانند و در بیشتر مواقع به صورت غیر حرفه ای عمل میکنند که باعث تنش هایی بین انها و همسایگان افغانستان میشوند.

همچنین ببینید

فیلم کامل مجازات شلاق آرایشگر افغانی توسط طالبان

پاسخ زشت وزیر امور خارجه طالبان به امیرعبداللهیان

ماجرای کمک مالی طالبان به ترکیه 50 هزار دلار داخل یک گونی برنج

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو