همتی: ارز ۴۲۰۰تومانی تا ۶ماه آینده برقرار است

منبع: برترین ها

25

1399/12/2

18:29


عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: ورزای صمت و کشاورزی موظف به کنترل قیمت کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند.

صداوسیما: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: ورزای صمت و کشاورزی موظف به کنترل قیمت کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند.

همتی: ارز ۴۲۰۰تومانی تا ۶ماه آینده برقرار است

مطالب مشابه