نظر دادسرای جنایی درباره علت فوت آزاده نامداری

منبع: برترین ها

6

1400/1/16

18:40


قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی درباره علت فوت آزاده نامداری صحبت کرد.

خبرگزاری صداوسیما: قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی درباره علت فوت آزاده نامداری صحبت کرد.

نظر دادسرای جنایی درباره علت فوت آزاده نامداری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو