سرمایه گذاری 77 میلیارد ریالی در شش بنای تاریخی

منبع: همگردی

10

1400/2/5

13:28


ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، سرمایه گذاری 77 میلیارد ریالی در شش بنای تاریخی صورت گرفت.

داستان چیست؟

کمیسیون فراخوان های این صندوق نتایج فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی و فرهنگی را اعلام کرد و بر این اساس احیای 6 بنای تاریخی و فرهنگی با سرمایه گذاری 77 میلیارد ریالی به بخش خصوصی واگذار شد.

خانه پروین اعتصامی با کاربری فرهنگی-هنری، خانه علوی با کاربری فرهنگی-آموزشی، خانه طلوعی فر با کاربری فرهنگی-هنری، پذیرایی-تجاری، خانه حشمت اللشکر با کاربری فرهنگی- اقامتی -پذیرایی، کاروانسرای شاه عباسی دامغان با کاربری فرهنگی و قلعه حیدرآباد با کاربری فرهنگی-هنری،اقامتی-پذیرایی 6 بنای تاریخی هستند که با سرمایه گذاری بخش خصوصی مرمت و احیا می شوند.

حجم سرمایه گذاری جذب شده برای احیای این 6 بنا حدود 77 میلیارد و 419 میلیون ریال است که برای بیش از 100 نفر هم اشتغالزایی خواهد داشت. جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه مرمت، احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در حالی از سوی صندق احیا پیگیری و محقق شده است که بدلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، سرمایه گذاران با چالش های متعددی مواجه هستند. این مهم نشان می دهد در صورت ایجاد زیرساخت های مناسب میتوان اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرده و کارهای بزرگی با مشارکت آنها در حوزه حفاظت، مرمت و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی رقم زد.

در نشست کمیسیون فراخوان های صندوق احیا که اول اردیبهشت در سالن اجتماعات عمارت مسعودیه برگزار شد، تقاضاهای ارسالی از سوی سرمایه گذاران بررسی و در نهایت با واگذاری مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین شش بنای تاریخی به بخش خصوصی موافقت شد.

 سرمایه گذاری 77 میلیارد ریالی در شش بنای تاریخی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو