توصیه انتخاباتیِ عباس عبدی به اصلاح طلبان

منبع: برترین ها

18

1400/3/13

16:05


عباس عبدی، فعال سیاسی در توئیتی به تحلیل شرایط اصلاح طلبان در انتخابات پرداخت.

برترین‌ها: عباس عبدی، فعال سیاسی در توئیتی به تحلیل شرایط اصلاح طلبان در انتخابات پرداخت.

توصیه انتخاباتیِ عباس عبدی به اصلاح طلبان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو