پیام دوستی رهبر کره شمالی به رهبر چین

منبع: برترین ها

6

1400/4/20

11:22


رهبر کره شمالی نامه‌ای برای رهبر چین نوشت و در آن به نقش مهم قرارداد دوستی بین چین و کره شمالی اشاره کرد.

اسپوتنیک: رهبر کره شمالی نامه ای برای رهبر چین نوشت و در آن به نقش مهم قرارداد دوستی بین چین و کره شمالی اشاره کرد.

خبرگزاری مرکزی تلگراف کره شمالی به نقل از نامه کیم جونگ اون به مناسبت ۶۰مین سال قرار داد نوشت: « قرارداد مربوط به دوستی، همکاری و کمک متقابل بین کره شمالی و چین نشاط روز افزون را در حفاظت و ترویج هدف سوسیالیستی دو کشور، اطمینان از صلح و ثبات در آسیا و بقیه جهان به همراه داد. »

وی خاطر نشان کرد که این به ویژه در حال حاضر مهم است در شرایطی که نیروهای دشمن چالش هایی را به وجود می آورند.

در این پیام تاکید شده است که موضع کره شمالی در مسئله توسعه دائم ارتباطات دوستانه و همکاری بین دو کشور تغییر ناپذیر است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو