تبلیغ مسخره گوشی‌های ایرانی را یادتان هست؟

منبع: برترین ها

23

1400/5/10

14:14


یک زمانی ایران گوشی موبایل ساخته بود با این آپشن که به آسانی در جیب جا می‌شد و خیلی راحت از جیب بیرون می‌آمد.

برترین‌ها: یک زمانی ایران گوشی موبایل ساخته بود با این آپشن که به آسونی توی جیب جا میشد و خیلی راحت از جیب بیرون می‌اومد.

تبلیغ مسخره گوشی‌های ایرانی را یادتان هست؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو