زهرا چخماقی گزارشگر صداوسیما که به دلیل نامشخصی به کما رفته بود، از حالت کما خارج شده، سطح هوشیاری مطلوبی دارد و در بخش آی سی یو تحت مراقبت‌های ویژه است.

همکار زهرا چخماقی خبرنگار و گزارشگر صداوسیما وضعیت فعلی این خبرنگار در بیمارستان را مساعد عنوان کرد و در توضیحاتی گفت: طبق آخرین اطلاعات، خانم چخماقی وضعیت خوبی دارد و خدا را شکر حالشان بهتر شده است. مهم‌ترین مشکلی که وجود داشت این بود که علت بیماری مشخص نبود و علت آن مشخص نشده، اما وضعیتشان به حالت پایداری رسیده است.

به گفته وی زهرا چخماقی در حال حاضر روند درمان را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذراند و پزشکان در حال بررسی علت مساله پیش‌آمده برای او هستند.

این خبرنگار صداوسیما در منزل دچار مشکل و پس از آن به بیمارستان منتقل شده است.