برنامه روسیه برای اوکراین را ببینید!

منبع: برترین ها

194

1400/11/27

22:19


صفحه طنز و کارتون خط خطی در اینستاگرام با انتشار کارتونی از عبدالمجید غیبی به شدت گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین و درخواست کمک بین المللی توسط اوکراین از ناتو پرداخت.

صفحه طنز و کارتون خط خطی در اینستاگرام با انتشار کارتونی از عبدالمجید غیبی به شدت گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین و درخواست کمک بین المللی توسط اوکراین از ناتو پرداخت.

برنامه روسیه برای اوکراین را ببینید!

مطالب مشابه