این سرقت مجازات خیلی سنگینی دارد

منبع: دلتا پیام

65

1401/9/11

10:35


طبق ماده ۶۵۱ تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

این سرقت مجازات خیلی سنگینی دارد

مجازات سرقت مسلحانه

سرقت مسلحانه در قانون کشورمان به دو صورت در مواد۶۵۱ و ۶۵۲بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. طبق ماده ۶۵۱ تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت پنج شرط زیر را داشته باشد، سارق به پنج تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر به مسائلی پیرامون طلاق علاقه دارید، به مطلب آیا زن را بدون دلیل می‌توان طلاق داد؟ مراجعه کنید.

  • سرقت در شب اتفاق بیوفتد.
  • یک یا چند نفر دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
  • از دیوار بالا رفته باشد یا حصار و قفل را شکسته یا کلید ساختگی استفاده کند یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کند.
  • حین سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

سرقت مقرون به آزار نیز طبق ماده ۶۵۲ به سرقتی گفته می‌شود که سرقت باعث آزار یا سارق مسلح باشد که در این صورت مجازات وی سه ماه تا ۱۰ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه است.

مجازات سرقت مسلحانه

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب وظایف حقوقی زنان بعد از مرگ همسر خود را مطالعه کنید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو