چه کشوری بلندقدترین مردان جهان را دارد؟ جایگاه مردان ایرانی کجاست؟

منبع: روزیاتو

1

1402/3/5

10:05


چه کشوری بلندقدترین مردان جهان را دارد؟ جایگاه مردان ایرانی کجاست؟

چه کشوری بلندقدترین مردان جهان را دارد؟ جایگاه مردان ایرانی کجاست؟

شاید شما نیز خواسته باشید بدانید کدام کشورها قلد بلندترین مردان را دارند. بدون شک قد انسان به ژنتیک، رژیم غذایی و برخی عوامل محیطی باز می گردد ولی برخی کشورها از دیرباز مردان قد بلندتری داشته اند. به طور کلی مردان شمال و شرق اروپا مردان قد بلندتری دارند و کشورهای جنوب شرق آسیا در پایین این رتبه بندی قرار دارند. میانگین قد مردان در سراسر جهان ۱۷۱.۲۸ سانتیمتر است و هلندی ها با قد متوسط ۱۸۲.۵۴ در صدر قد بلندترین مردان جهان قرار دارند. قد مردان ایرانی از میانگین جهانی بالاتر بوده و ۱۷۳.۵۷ سانتیمتر عنوان شده است.

میانگین قد مردان در کشورهای مختلف چقدر است؟

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو