جیغ زدن کودک، تکنیک هایی که والدین باید بدانند

منبع: نی نی بان

101

1398/5/30

22:27


یکی از عادت های نابهنجاری که در بین بسیاری از کودکان وجود دارد عادت جیغ زدن است که در زمان داشتن درخواستی از والدین با جیغ زدن می خواهند آن را به دست آورند. در چنین شرایطی والدین باید جیغ زدن کودک خود را بیشتر کنترل کنند.
کودکان برای رسیدن به خواسته های خود می توانند راه های مختلفی را انتخاب کنند در برخی از آن ها ممکن است این خواسته با گریه کردن به دست آید و در برخی دیگر نیز ممکن است با جیغ زدن این کار انجام شود. در هر دو صورت اینگونه از رفتارها و عادت ها در کودکان می تواند برای والدین آزار دهنده باشد و از سویی آن ها در رابطه با رفتار نادرست کودکشان نگران می کند. والدین برای کنترل اینگونه از رفتار می توانند با بالا بردن آگاهی و داشتن خود به کودک کمک کنند و در اینجا می توانید با استفاده از راهکارهای کنترل جیغ زدن کودک مانع این رفتارها شوید.

جیغ زدن کودک
در مقابل جیغ و فریادهای کودکان والدین می توانند واکنش های مختلفی انجام دهند که انجام هر واکنشی بستگی به میزان اطلاعات و آگاهی والدین در این زمینه است. یکی از رفتارهای متدوالی که برخی از والدین در چنین شرایطی انجام می دهند تا رفتار کودک خود را کنترل کنند قهر کردن و یا دعوا کردن کودک است که می توانید نتیجه ای بدتر داشته باشد و او را در نهایت به کودکی لجبازتر تبدیل کند. از سوی دیگر برخی از والدین با محبت بیشتر سعی دارند تا کودک خود را ساکت کنند و جالب است بدانید که در این حالت نیز کودک ممکن است رفتاری عکس توقع والدین خود انجام دهد و با نوازش های بیشتر فریادهای بیشتری بکشد.
کودک لوس چه ویژگی هایی دارد و چگونه با او رفتار کنیم؟ ممکن است جیغ زدن کودک به خاطر لوس بودن او باشد و این ریشه در نوع تربیت والدین دارد بنابراین بادی کمک کرد تا آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهند.

راهکارهای کنترل جیغ زدن
با توجه به این توضیحات باید دید چه راهکارهایی برای کنترل جیغ زدن کودک می تواند مناسب باشد و آن را کاهش دهد؟ مشاوران خانواده و روانشناسان کودک به دلیل گستردگی این رفتار در میان کودکان بررسی های بیشتری را در این زمینه انجام داده اند تا با استفاده از این راهکارها و بالا بردن سطح آگاهی والدین بتوانند کودکان را بهتر کنترل کنند و عادت های نادرستی مانند جیغ زدن را در آن ها کاهش دهند.
۱- پیش بینی رفتار
پیش بینی کردن رفتارهای کودک به این معناست که شما می دانید چه زمان هایی کودک شما دست به این رفتار می زند به عنوان مثال برای خرید خوراکی او با جیغ زدن این خواسته را برآورده می کند و زمانی که شما می دانید علت جیغ زدن کودکتان این است می توانید قبل از جیغ زدن و فریاد زدن خوراکی را به او بدهید تابه این رفتار عادت نکند. در مثالی دیگر ممکن است کودک در مقابل درخواست والدین جیغ بزند و در اینجا باید دید که رفتارهای صحیح با کودک تنبل چگونه است؟ تا بتوان آن را کنترل کرد
۲- نظرخواهی
برای کنترل جیغ زدن کودک باید از او نظرخواهی کنید اگر می دانید کودک شما در انجام کارهایش حساسیت های خاصی دارد باید در انجام همان کارها او را مشارکت دهید تا بیشتر مسئولیت اینگونه کارها را متوجه شود و در این صورت دیگر برای رسیدن به آن خواسته جیغ نمی زند.
۳- واکنش خود را کنترل کنید
واکنش شما به عنوان والدین کودک می تواند بسیار آموزنده باشد بنابراین باید بیشتر در رفتارهای خود دقت کنید تا این رفتار در کودک شما کمتر شود.
شیوه های دیگر
- به دنبال ریشه علت باشید، شاید کودک این رفتار را از خود شما یا اطرافیان آموخته باشد.
- به حرف های کودکتان بیشتر توجه کنید.
- بیشتر با او ارتباط برقرار کنید و رفتارهای نادرست را از طریق قصه خوانی بیشتر متذکر شوید.
- در واکنش به کودکتان داد نزنید.
- از تنبیه بدنی استفاده نکنید.
- با کودک لجبازی نکنید.
در صورتی که رفتارهای کودک شما و جیغ زدن کودک غیرقابل تحمل و کنترل باشد بهتر است با مشاوره در این زمینه صحبت کنید تا از راهکارهای اصولی تر وارد عمل شوید. در اینجا ممکن است با دخالت دیگرا نیز مواجه شوید و باید بدانید که با دخالت دیگران در تربیت کودک چه اقدامی باید انجام دهیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو