ابلاغ ماده واحده سند جامع گردشگری

منبع: همگردی

3

1399/9/2

06:01


ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، ابلاغ ماده واحده سند جامع گردشگری صورت پذیرفت.

داستان چیست؟

این ماده واحده در جلسه هفتم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است. براساس این ماده واحده، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع گردشگری را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازخوانی کند. اجرای این مصوبه به عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید منوط شده است.

ماده واحده «سند جامع گردشگری» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه 7 مورخ 1399/8/10 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، به شرح زیر است:

«وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای اجرای اقدام ملی 20 ذیل راهبرد کلان 7 نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند 2 شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه 748 مورخ 1393/3/27) سند مذکور را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازخوانی نماید.»

ابلاغ ماده واحده سند جامع گردشگری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو