تصاویر جدید مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ

تصاویر جدید مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ


منبع: برترین ها

36

1399/12/2

15:25


ناسا تصاویر تازه‌ای را از مریخ‌نورد استقامت منتشر کرده و آنها را از طریق حساب کاربری اختصاصی این مریخ‌نورد در توئیتر منتشر کرده است.

خبرگزاری مهر: ناسا تصاویر تازه‌ای را از مریخ‌نورد استقامت منتشر کرده و آنها را از طریق حساب کاربری اختصاصی این مریخ‌نورد در توئیتر منتشر کرده است.

تصاویر جدید مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ

تصاویر جدید مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ

تصاویر جدید مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ

تصاویر جدید مریخ‌نورد ناسا از سطح مریخ

مطالب مشابه