لحظه وقوع زلزله در کنار کوه‌های گناوه

منبع: برترین ها

18

1400/1/29

13:59


ویدئویی از لحظه وقوع‌ زلزله‌ در کنار کوه‌های شول‌ گناوه را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از لحظه وقوع‌ زلزله‌ در کنار کوه‌های شول‌ گناوه را ببینید.

لحظه وقوع زلزله در کنار کوه‌های گناوه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو