بخشی از مستند «قاسم سلیمانی استراتژیست ایران» که به تازگی از شبکه آرته‌ی ایتالیا پخش شده است.