معنی ضرب المثل ” نادان چون طبل غازی، بلند آواز و میان تهی “

منبع: دانش‌چی

649

1400/2/22

08:15


آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل نادان چون طبل غازی، بلند آواز و میان تهی

نادان چون طبل غازی، بلند آواز و میان تهی

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید. با دانشچی همراه باشید.

معنی نادان چون طبل غازی، بلند آواز و میان تهی

۱- عبارت کامل ضرب المثل این است: دانا چو طبله عطارست خاموش و هنر نمای و نادان خود طبل غازی، بلند آواز و میان تهی.

یعنی انسان دانا مثل صندوقی است که مشک را درون آن می نهند. سر و صدایی ندارد اما هنرش (که بوی خوش اوست) دیده میشود. اما نادان مثل طبل جنگی است که درون آن خالی است اما سر و صدای بسیاری دارد.

۲- یعنی انسان نادان بسیار پر ادعاست و زیاد حرف می زند ولی انسان دانا بیشتر اهل عمل است.

۳- وقتی بخواهند به پر آوازه بودن کسی اشاره کنند این ضرب المثل را به کار می برند؛ یعنی به ظاهر و سر و صدای زیادش و اینکه هر چیزی را به رخ دیگران می کشد، نگاه نکن! او درواقع با این کارها می خواهد به خیال خودش میخواهد خود را مشهور کند درحالیکه نمی داند جهالتش را به رخ دیگران می کشد.

۴- وقتی خواستید تشخیص دهید که چه کسی داناست و چه کسی نادان است، به کارهایش نگاه کنید. انسان دانا پر جنب و جوش است و کارهای مفیدی انجام می دهد اما نادان مدام حرف می زند و قمپز در می کند!

اختصاصی-دانشچی

مطالب مشابه