تخمین میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران

منبع: برترین ها

19

1400/3/29

09:34


برنامه اینترنتی «آرا» با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و با اجرای محمد دلاوری، مجری برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج صدا و سیما به بررسی میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران پرداخت.

اصلاحات نیوز: برنامه اینترنتی «آرا» با موضوع انتخابات ریاست جمهوری و با اجرای محمد دلاوری، مجری برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج صدا و سیما به بررسی میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران پرداخت.

تخمین میزان مشارکت احتمالی در شهر تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو