کدام نور به خواب ما آسیب کمتری میزند، LED یا OLED !

5

1400/4/22

19:15


قرار گرفتن طولانی مدت در شب در معرض نور میتواند پیامدهای منفی برای سلامتی انسان داشته باشد.

کدام نور به خواب ما آسیب کمتری میزند، LED یا OLED !

به گزارش بهداشت نیوز، قرار گرفتن طولانی مدت در شب در معرض نور میتواند پیامدهای منفی برای سلامتی انسان داشته باشد اما اکنون محققان "دانشگاه تسوکوبا" ژاپن نوع جدیدی از نور را شناسایی کرده‌اند که اثرات فیزیولوژیکی کمتری نسبت به دیگر نورها در هنگام خواب دارد. در این مطالعه محققان اثرات دیودهای نورگسیل یا LED را با اثرات "دیود نورگسیل ارگانیک" یا OLED بر روی فرآیند فیزیکی هنگام خواب را مقایسه کردند

▫️پروفسور توکویاما گفت: قرار گرفتن در معرض نور در شب به اکسیداسیون چربی و دمای بدن در هنگام خواب مرتبط است. یافته‌های ما حاکی از آن است که قرار گرفتن در معرض نور LED علاوه بر ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی میتواند بر افزایش وزن نیز تأثیر بگذارد. طی این تحقیقات، قرار گرفتن در معرض OLED در مقایسه با LED تأثیر کمتری بر ساختار خواب و متابولیسم انرژی دارد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو