ایلان ماسک کاندید ریاست جمهوری خواهد شد؟

منبع: برترین ها

2

1400/7/22

10:11


پست جدید ایلان ماسک احتمال حضور او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را تقویت می‌کند.

خبرفوری: پست جدید ایلان ماسک احتمال حضور او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا را تقویت می‌کند.

ایلان ماسک کاندید ریاست جمهوری خواهد شد؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو