جمع‌آوری بار کامیون واژگون‌شده توسط مردمِ لامرد

منبع: برترین ها

553

1400/10/3

00:15


ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنانِ شهرستان لامرد استان فارس را مشاهده کنید.

اصلاحات نیوز: ویدئویی از جمع آوری بار کامیون واژگون شده توسط مردم اشکنان شهرستان لامرد در استان فارس را مشاهده کنید.

جمع آوری بار کامیون واژگون‌شده در لامرد

مطالب مشابه