تعبیر خواب نابینا شدن و تعابیر مختلف برای کور شدن در شرایط متفاوت

تعبیر خواب نابینا شدن و تعابیر مختلف برای کور شدن در شرایط متفاوت


منبع: آرگا

1

1402/2/29

21:09


در این مطلب شما را با تعبیر خواب نابینا شدن و کم سو شدن چشم ها در رویا آشنا می کنیم و اطلاعاتی بسیار خوب در این مور به شما خواهیم داد. برای دریافت اطلاعات بیش تر این مطلب را از دست ندهید.

دیدن خواب یکی از موهبت های الهی می باد از این رو بهتر است اطلاعاتی در مورد تعبیر کردن خواب ها و معنا هایی که دارند داشته باشید در غیر این صورت امکان دارد نتوانید خواب خود را به درستی تعبیر نمایید. در ادامه تعبیر خواب نابینا شدن را برایتان مورد بررسی قرار می دهیم.

نابینایی از نظر معبران غربی

مفهوم تعبیر خواب نابینا شدن

بسیاری از معبران خواب بیان کرده اند که اگر فردی در رویای خود نابینا شدن خود را ببیند بدین معنا می باشد که ضرر و زیانی در کار می باشد و کم سو شدن چشم ها می تواند نشانه ای از گمراهی باشد. همچنین باید بدانید که این خواب می تواند نشانه ای از اندوهی باشد که قابل پیش بینی نخواهد بود. در ادامه همه آن چه که معبران غربی و اسلامی در مورد این خواب بیان کرده اند را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار خواهیم داد و آن ها را با زبانی ساده تر برایتان خواهیم نوشت.

کارل گوستاو یونگ

یونگ یکی از روانشناسان معاصر می باشد و خواب ها را از منظر روانشناسی تعبیر کرده است. این معبر بیان نموده است که خواب ها می توانند از ضمیر ناخودآگاه فرد نشات گرفته باشند بنابراین برای این خواب چند معنا بیان کردهاست.

 • از دیدگاه این معبر نابینا شدن در رویا می تواند در مورد مسائل متفاوتی در زندگی باشد و شما از حقایق فرار می کنید و دوست دارید با دروغ ها زندگی نمایید.
 • نابینا شن خود در رویا می تواند ناشی از این باشد که ترس تمامی وجود شما را فرا گرفته است و با توجه به غرور بی جایی که دارید ممکن است به خود و یا حتی دیگران آسیب برسانید. در واقع این خواب نشانه ای از این می باشد که شما نمی خواهید غیر از خودتان کسی دیگر را ببینید.
 • تعبیر دیگر یونگ در این می باشد که شما دچار حسادت شده اید و پیشرفت های اطرافیان شما منجر به آزار شدید در شما می شود و نمی توانید خوشبختی اطرافیان خود را مشاهده کنید.
 • حس برتری طلبی در ما منجر به دیدن چنین خواب هایی می شود و ممکن است این احساسات را در خود پنهان کرده  حتی آن ها را انکار نمایید با این حال این مورد در شما وجود دارد که از آن بی اطلاع می باشید.
 • اگر در رویای خود با فرد دیگری که نابینا می باشد مواجه شدید بدین معنا می باشد که شما بر اساس یک سری از باور های غلطی که دارید اجازه می دهید فرصت های زندگی تان اتلاف شوند.
 • اگر در رویای خود مشاهده کردید که نابینا بودید و بعد از مدتی بینایی خود را بدست آوردید بدین معنا می باشد که نیازی به سخت گیری درباره خود ندارید و برای این که بتوانید با خوشبختی رو به رو شوید نیاز به یک سری از تغییراتی دارید و باید یک سری از خلاقیت هایی در این زمینه به کار بگیرید. در واقع باید با چشم بصیرت به اطراف خود بنگرید.

تعبیر خواب نابینا شدن

کتاب سرزمین رویا ها

یکی دیگر از مرجع های بسیار خوب برای این که بتوانید خواب های خود را معنا کنید کتاب سرزمین رویا ها می باشد. در واقع این کتاب چندین معنا برای هر خواب دارد و در ادامه معنا هایی که برای تعبیر خواب نابینا شدن بیان شده است را برای شما عزیزان خواهیم نوشت.

 • نداشتن ارتباط چشمی و یا نابینا شدن هر دو چشم در رویا می تواند نشانه ای از این باشد که شما هیچ ارتباط دوستانه ای ندارید و یا سعی می کنید از این مدل از ارتباط ها دوری کنید.
 • نابینا شدن چشم راست در رویا به شما نشان می دهد که از اطرافیان خود بی اطلاع می باشید و این موضوع می تواند منجر به ناراحتی آن ها شود.
 • نابینا شدن چشم چپ در رویا می تواند بدین معنا باشد که شما نسبت به رفتار خود آگاه نیستید و ممکن است دیگران بابت رفتار های ناآگاهانه شما برنجند.

لوک اویتنهاو

دیدن این خواب از دیدگاه لوک اویتنهاو دارای سه معنا می باشد که آن ها را برایتان با زبانی ساده تر بررسی خواهیم کرد.

 • اگر در رویای خود خیره شدن چشم ها را به جایی دیده اید باید بدانید که ضرر و زیانی برایتان ایجاد خواهد شد.
 • اگر در رویای خود کور شدن را دیده اید بدین معنا می باشد که یک سری از ایده های شما بر باد خواهد رفت.
 • اگر در رویای خود نابینا شدن چشم چپ را دیده باشید به معنای تحقیر شدن است.

دیدن نابینایی در رویا

لیلا برایت

این معبر غربی تنها یک معنا برای این خواب بیان کرده است و اعتقاد دارد که نداشتن یک چشم در رویا می تواند به معنای ان باشد که مشکلات بی شماری رو به روی شما قرار خواهد گرفت.

آنلی بیتون

آنلی بیتون یکی دیگر از معبران غربی می باشد و خواب هایی که معنا کرده است به واقعیت ها شبیه تر می باشند. این معبر دو تعبیر برای این خواب دارد که در ادامه آن ها را برای شما عزیزان خواهیم گفت.

 • اگر در رویای خود دیدید  که یک چشم دارید بدین معنا می باشد که دسیسه ای بر علیه شما شکل خواهد گرفت و دشمن شما در جستجوی یک فرصت می باشد تا بتواند به شما صدمه بزند.
 • اگر در رویای خود فردی را دیدید که یک چشم نداشت و از ناحیه یک چشم نابینا بود بدین معنا می باشد که در یک دام و تله خواهید افتاد و همه چیز از نظر شما بیهوده خواهد شد.

جابر مغربی

این معبر اسلامی تعبیری در مورد نابینا شده دارد. از دیدگاه وی اگر فردی در رویای خود ببیند که چشمانش را نمی تواند باز نماید بدین معنا می باشد که با دشمن خود در حال حرف زدن می باشد و اگر از چشم های او خون جاری شد بدین معنا است که از سمت فرزندانی که دارد غمی به و خواهد رسید.

معنای خواب نابینایی

امام صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام نیز خواب های بسیاری را تعبیر کرده است و از دیدگاه ایشان دیدن این خواب می تواند بر شش وجه باشد و آن شش وجه عبارت اند از :

 • تباه شدن دین
 • درویشی و نداری
 • غم و اندوه
 • بد حال شدن
 • مال و اموال
 • نقص پیدا کردن

همچنین باید بداند که ایشان اعتقاد دارند که اگر فردی در رویای خود ببیند که نابینا بوده و بعدا بینا شده است نشانه ای از این می باشد که زحمت بر او تمام می شود و می تواند یک زندگی خوب آغاز نماید بنابراین می توان گفت که هر خوابی هم دارای معنا های بد و هم دارای معنا های خوب می باشد.

تعبیر ابراهیم کرمانی

 • از دیدگاه این معبر کور شدن کامل در رویا بدین معنا می باشد که یک سری از چیز هایی در زندگی شما وجود دارد که نمی خواهید ان ها را ببینید. البته این چیز ها می تواند اعمالی در گذشته باشد و بابت آن ها ممکن است احساس شرمندگی داشته باشید. همچنین جالب است بدانید که ان خواب می تواند دلیلی بر ترس های شما از اتفاقات بد باشد.
 • بر اساس گفته های این معبر در نوشته آمده است که ”  اگر یک چشم او نابینا باشد نیم دین او تباه خواهد شد.” و این تعبیر می تواند تا حدودی درست باشد و افراد ریاکار چهره واقعی خود را به کسی نشان نمی دهند و از این رو ممکن است خود را به جای افراد کود و کر بینند.
 • اگر در رویای خود فردی را دیدید که مرده است ولی نابینا شده است نشانه ای از شوم بودن خواب دارد و نشان می دهد که فرد خواب بیننده در زندگی خود تلاش های زیادی کرده است و هیچ نتیجه ای نگرفته و از بین رفتن اعمال آخرت نیز می تواند نشانه ای از تعبیر این رویا باشد.

 

تعبیر خواب نابینا

امیدواریم که از این مطلب رضایت داشته باشید و در ادامه به شما پیشنهاد می دهیم که با استفاده از لینک های داده شده اطلاعاتی در مورد  تعبیر خواب زیبا شدن و تعبیر خواب ناشنوا نیز بدست آورده و آگاهی خود را در این موارد افزایش دهید.

دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو

نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۷ کیلو لاغری در یک ماه، همین الان مشاوره رایگان بگیرین.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو