کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند

منبع: برترین ها

15

1399/12/2

18:43


وزیر بهداشت از بسته شدن مرزهای ایران و عراق به دلیل شیوع کرونای انگلیسی در ایران خبر داد.

رکنا: وزیر بهداشت از بسته شدن مرزهای ایران و عراق به دلیل شیوع کرونای انگلیسی در ایران خبر داد.

سعید نمکی وزیر بهداشت درخصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور گفت: متاسفانه شاهد شیوع شدید بیماری کرونا در استان خوزستان هستیم و کانون شیوع کرونای انگلیسی مسافران عراقی بودند به همین دلیل مرزهای عراق بسته شده است.

وی گفت: در استان خوزستان رعایت پروتکل ها به زیر 10 درصد نزول پیدا کرده بود قبلا هم گفته ایم که رابطه مستقیمی بین ابتلا به کرونا و میزان شیوع بیماری وجود دارد.

مطالب مشابه