آشنایی با انواع موارد عدم تعلق مهریه به زن

منبع: آرگا

2

1402/11/22

00:09


در اسلام یکی از حقوق زوجه مهریه می باشد و در صورت اتمام عقد باید پرداخت شود. در چند مورد به زن مهریه تعلق نمی گیرد. در این مطلب به موارد عدم تعلق مهریه به زن اشاره می شود.

مهریه در فرهنگ های مختلف دنیا به معنی هدیه ای است مرد هنگام ازدواج به همسرش می بخشد. این هدیه به عنوان نشانی از عشق و تعهد مرد به زن و تامین نیازهای او در طی زندگی مشترک است. حال در مواردی به زن مهریه تعلق نمی گیرد. در ادامه به چند مورد عدم تعلق مهریه به زن اشاره می شود.

موارد عدم تعلق مهریه به زن

مهریه به عنوان یکی از حقوق زوجه در اسلام و در برخی از فرهنگ ها به زن تعلق می گیرد و در صورت اتمام عقد، باید به وی پرداخت گردد. ولی در مواردی مهریه به زن تعلق نمی گیرد و در این صورت همسر مهریه نمی پردازد. منظور از مهریه یا صداق در فرهنگ های مختلف دنیا هدیه ای است که مرد هنگام ازدواج به زن می بخشد.

این هدیه به عنوان نشانی از عشق و تعهد مرد به زن و تامین نیازهایش در طول زندگی مشترک است. مهریه شامل پول، طلا، ملک، خودرو و … می باشد. مهریه می تواند پیش از ازدواج مشخص شود و در عقد ذکر گردد یا می تواند در طی زندگی مشترک تعیین و تحویل شود.

قیمت و نوع مهریه در هر فرهنگ و جامعه متفاوت است و ممکن است با توجه به شرایط مالی، اجتماعی و فرهنگی دو طرف تغییر یابد. هنگامی که زنی به عقد مردی در می آید مهره تمام و کمال در اختیار او خواهد بود. به عبارتی به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می تواند هر تصرفی در آن داشته باشد.

پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عندالمطالبه بوده یا عندالاستطاعه که در هر دو مورد زن می تواند تمام مهریه اش را از شوهر مطالبه نماید. حال در شرایطی زن نمی تواند مهریه دریافت کند. در ادامه به موارد عدم تعلق مهریه به زن اشاره می شود:

  • در صورتی که عقد نکاح انجام شده اما رابطه زناشویی بین زوجین واقع نشده یا عقد به طور موقت باطل شده باشد.
  • خانمی که در دوران نامزدی قصد جدایی از شوهر را دارد و همچنان باکره می باشد می تواند نصف مهریه اش را درخواست کند و کل مهریه به او تعلق نمی گیرد.

  • اگر در ضمن عقد نکاح، مهریه تعیین نشده باشد و زوجین در مورد دریافت مهریه توافق نکرده باشند، در این شرایط در صورتی که رابطه زناشویی میان زوجین برقرار شده باشد، زوجه مستحق دریافت مهریه است.
  • چنانچه یکی از زوجین فوت کند و پیش از این که راجع به پرداخت مهریه با هم به توافق نرسیده باشند، مهریه به زن تعلق نمی گیرد، حتی اگر رابطه زناشویی بین زوجین صورت نگرفته باشد.
  • در صورتی که عقد نکاح به دلیلی، همچون وجود عیوبی که موجبات فسخ عقد نکاح را برای هر یک از طرفین ایجاد کرده و رابطه زناشویی میان زوجین برقرار نشده باشد.

در پایان از همراهی شما متشکریم. همچنین برای اطلاع از قوانین تعدیل مهریه و مراحل گرفتن مهریه روی لینک ها کلیک کنید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو